Opiekun ucznia w sieci

Aneta R.

Opiekunem ucznia jest nauczyciel i to wydaje się czymś jasnym, naturalnym. Tak naprawdę jednak owo pojęcie dzisiaj wykracza ponad pewne normy. Mówiąc o szkole, zwłaszcza w dobie współczesnej, gdy mamy do czynienia z powszechną informatyzacją oraz z systemem zdalnej nauki, uczeń jest narażony na wiele niebezpieczeństw czyhających na niego w sieci. Tym samym realny opiekun ucznia w postaci nauczyciela, wychowawcy nie zawsze będzie w stanie pomóc.

Specjalistyczny program komputerowy

Mówiąc zatem o pojęciu opiekuna ucznia, będziemy mieli na myśli specjalistyczny program komputerowy służący właśnie zagadnieniu wspomagania bezpieczeństwa uczniów, bezpieczeństwa użytkowników sieci. Nie ulega wątpliwości, iż we współczesności mamy do czynienia z bardzo poważnym zagrożeniem płynącym z sieci. Mowa jest nie tylko o krążących w sieci wirusach komputerowych, ale mowa jest o hejcie, o próbach wyłudzenia informacji, o próbach zwerbowania nieletnich, o próbach wykorzystywania nieletnich przez osoby o skłonnościach pedofilskich.

Czym jest opiekun ucznia?

Opiekun ucznia jest specjalistycznym programem komputerowym, który w głównej mierze jest przeznaczony dla szkół. To program do masowej ochrony działalności i przebywania uczniów w przestrzeni wirtualnej. Pora zatem poznać konkretne funkcjonalności, jakie można przypisać owemu programowi do ochrony dzieci i młodzieży w sieci. Przede wszystkim tenże program samoistnie dokonuje blokady dostępu do stron internetowych z przemocą, z pornografią, zachęcających do brania narkotyków czy też stron satanistycznych oraz tych o charakterze nazistowskim.

Co znajduje się w programie?

W tymże programie mamy do czynienia z bazą aż 650 tysięcy stron internetowych, które są blokowane ze względu na ich treść. Poza tym również każdy nauczyciel ma możliwość, aby dodać kolejne strony internetowe do tego wykazu jak również ma on możliwość odblokowania którejś z tychże stron. Opiekun ucznia to dosyć inteligentne rozwiązanie. Zanim bowiem określona strona internetowa ukaże się na ekranie urządzenia, program ten już dokonuje skanowania pod kątem pojawiania się niechcianych słów i obrazów. Tym samym jeśli takie znajdzie, dana strona jest automatycznie zablokowana.

Program ten ma także możliwość zablokowania dostępu do komunikatorów internetowych. Z jednej strony są to swoiste rozpraszacze, a z drugiej strony także za pośrednictwem owych komunikatorów internetowych mogą różne niewłaściwe treści być rozpowszechniane. Poza tym także ów program daje możliwość zablokowania pobierania różnych innych programów z sieci. Poza tym także trzeba tutaj wskazać na możliwość całkowitego zablokowania dostępu do określonych stron internetowych na wybranych stanowiskach. Tym samym jeśli mowa jest o programie Opiekun Ucznia, to z jednej strony jest on bardzo prosty, ale z drugiej strony również jest to program w zupełności wystarczający do tego, aby móc właściwie zabezpieczyć uczniów przed niepowołanymi stronami internetowymi oraz niepowołanymi działaniami innych osób. Stosowanie tego typu programów komputerowych jest w dobie współczesnej niemalże koniecznością.

Next Post

Ochrona przed działaniem wirusów komputerowych

Nie jest możliwe usunąć z przestrzeni wirtualnej wszystkich przebywających tam wirusów komputerowych. Jednakże nie oznacza to wcale, że użytkownicy komputerów są bezbronni. Przed atakami cyberprzestępców można się uchronić i można też w maksymalny sposób uchronić się przed zainfekowaniem danego urządzenia. Tutaj jednak potrzeba jest podjęcia stosownych działań, poprzez które komputer […]
wirusy komputerowe

Subscribe US Now