Jak funkcjonuje internet i jakie wynikają z tego zagrożenia?

Aneta R.

Funkcjonowanie internetu niesie ze sobą na tyle istotne korzyści, że istniejące zagrożenia nie mogą spowodować zaniechania tego korzystania. Jak jednak funkcjonuje internet i czym tak właściwie jest owa cyberprzestrzeń, w której de facto każdego dnia się poruszamy? Jeśli spojrzeć na definicję, to mamy tam do czynienia z pewną przestrzenią wirtualną, której podstawowym celem jest gromadzenie różnych informacji, ich wymiana oraz ich udostępnianie.

Informacje umieszczane w sieci

Tym samym idąc za tak rozumianą definicją internetu, trzeba zadać sobie jasne pytanie. Czy informacja, którą umieszczam w sieci, może spowodować pewne niekorzystne dla mnie lub dla kogoś zmiany, może być przyczyną powstania pewnych szkód? Skoro internet jest przestrzenią, w której umieszczane i udostępniane są informacje, to tym samym wszystko, co tam umieszczamy, staje się niejako informacją podaną do całej publiki internetu. Jeśli można wskazać na podstawowe zagrożenia wynikające z istnienia internetu, z faktu korzystania z niego i z faktu umieszczania w sieci istotnych informacji, to na pewno do tych zagrożeń należy zaliczyć ludzkie błędy, awarie, katastrofy oraz celowe działania niektórych osób. Pewna niewiedza, pewne zaniechania można rozumieć jako działania stanowiące błędy ludzkie.

Bezpieczeństwo użytkownika

To, że niewiedza szkodzi, przekonało się już bardzo wiele osób. Między innymi właśnie w cyberprzestrzeni brak wystarczającej wiedzy na temat bezpieczeństwa może danego użytkownika bardzo wiele kosztować. Mówiąc o korzystaniu z internetu, musimy zdać sobie sprawę, że tak naprawdę mamy do czynienia ze sprzętem, a nie z człowiekiem. Chociażby ów sprzęt, zastosowane rozwiązania techniczne były bardzo mocno zaawansowane, były nowoczesnym wymysłem cudownej techniki, to mimo to wciąż będą to tylko urządzenia, a więc tym samym będą to elementy narażone na wystąpienie awarii.

Realne zagrożenia w sieci

W niektórych sytuacjach taka awaria może być powodem wycieku ważnych informacji, a tym samym jest to bardzo realne zagrożenie dla określonej grupy użytkowników sieci. Celowe działania są elementem, z którym zasadniczo spotykamy się najczęściej. Są to działania ukierunkowane właśnie na kradzież określonych informacji, a c za tym idzie, w ten sposób można również mówić o pewnych stratach materialnych ponoszonych przez danych użytkowników. Wspomniano także o katastrofach jako o elementach, o czynnikach mogących spowodować utratę ważnych danych i realne zagrożenie płynące z sieci.

Oczywiście takie katastrofy to elementy zdarzające się najrzadziej, ale tak naprawdę to nie można ich całkowicie wykluczyć. Bezpieczeństwo funkcjonowania w sieci zależy od kilku istotnych czynników. Na pewno ważne jest stosowne zabezpieczenie w postaci programów antywirusowych, ale to nie wszystko. Niezwykle ważne jest także zachowanie samych użytkowników. Nawet najlepsze i najbardziej zmyślne oprogramowanie antywirusowe nie zastąpi bowiem zdrowego rozsądku użytkowników, a więc o tym elemencie również nie można zapominać. Rzeczywistość pokazuje, że wielu użytkowników nie dba wystarczająco o swoje bezpieczeństwo.

Next Post

Hejt - mowa nienawiści

Ktoś powie, że z błotem zmieszać kogoś można nawet na ulicy, w domu, w pracy, w każdym miejscu. Jednakże jeśli mówimy o zjawisku hejtu, to jest ono nieodłącznie powiązane z internetem. Jest to zjawisko stosunkowo nowe, stosunkowo świeże, ale niebezpiecznie nabiera ono siły i ma swoje konsekwencje w codziennym życiu. […]
hejt

Subscribe US Now